Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Şef Direcţie

 Tatiana BUCEARSCHI

 

 

 

 

 

12.07.2019 – prezent         –      Şef al Direcţiei Generale asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal                                                                           Chişinău

02.05.2007-12.07.2019       –      Direcția asistență socială sectorul Ciocana (Şef al Direcţiei);

24.08.2006-30.04.2007     –      Direcția generală finanțe a Consiliului municipiului Chișinău (Consultant al                                                                           Secţiei datorii şi amgajamente financiare);

15.09.2004-16.08.2006      –      Primăria municipiul Chișinău (Specialist principal pentru problemele auditului                                                                    intern în cadrul Direcţiei management financiar şi audit);

29.05.2002-14.09.2004      –     Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău (Specialist/contabil-                                                                    -expert principal al Direcţiei rapoarte şi analiză în sistemul bugetar);

05.04.2000-29.05.2002      –     Secția financiară a Preturii sectorului Ciocana (Economist).

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Conferinţe / Seminarii / Distincţii / Cursuri / Certificări / Diplome

 

·         Medalia Meritul Civic, prin Decretul Președintelui R.M., Chișinău, 2020;

·         Diploma de Onoare a Guvernului R. Moldova, Chișinău, 2020;

·         Diploma de Onoare a Președintelui R. Moldova, Chișinău, 2020;

·         Certificat de dezvoltare profesională „Motivarea Personalului” (34 ore), Academia de Administrare Publică             de pe lîngă Președintele R. Moldova, Chișinău, 2012;

·         Certificat de dezvoltare profesională „Abilități Manageriale” (40 ore), Academia de Administrare Publică                   de pe lîngă Președintele R. Moldova, Chișinău, 2011;

·         Diplomă pentru organizarea Workshop-ului  „Familia și Vagabondajul stradal. Strategii de invenție”,                           10 ore, Primăria municipiului Chișinău, 2019;

·         Certificat de participare la cursul de instruire pentru angajatori în vederea asigurării egalității                                       și  nediscriminării;

·         Certificat de participare la seminarul-training „Tratamentul vârstnicilor la populația comunitară”,                               8 ore,  Asociația Obștească „Cornelius”, 2017;

·         Certificat de participare la seminarul-training „Prevenirea suicidului în comunitate”, 8 ore,                                               Consiliul municipal Chișinău;

·         Certificat de participare la Congresul al III-lea în Domeniul Psihiatriei Comunitare în Moldova,                                     Chișinău, 2017;

·         Certificat de participare „Adaptarea informației după metoda ușor de citit ușor de înțeles”, Chișinău, 2017;

·         Certificate of Participation, Excellence in public sector, Chișinău, 2015;

·         Certificate of Participation, The OSCE/ODIHR Training „Rights of Migrants”, Chișinău, 2015;

·         Certificat de participare „Asistență socială pentru refugiați”, Chișinău, 2012;

·         Diplomă de merit, Ministerul Muncii, P. Sociale și Familiei, Chișinău, 2012;

·         Scrisoare de mulțumire, DGAS, Chișinău, 2011;

·         Diplomă pentru merite și succese deosebite, Primăria mun. Chișinău, 2011;

·         Certificat de participare la cursul de formare inițială a competențelor manageriale pentru sistemul                             de Asistență  Socială, 40 ore, Chișinău, 2010;

·         Certificat de participare la cursul „Consolidarea capacităților managerilor din sistemul de protecție                              socială în domeniul HIV/SIDA”, Chișinău, 2010;

·         Certificat în implementarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, Chișinău, 2009;

·         Diplomă cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, Chișinău, 2009;

·         Certificat de participare „Implementarea Sistemului Național de Referire pentru protecția și asistența                       victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane”, Chișinău, 2008.